За нас

Профил на компанията:

Кардани, нови и ремонт! Производство на кардани - карданни валове, ремонт на кардани, баланс на кардани, вилки за кардани, карета за кардани, висящи лагери за кардани, фланци за кардани, кардани за трактори.

Началото на "Динамика" АД е поставено през януари 1968 г., на базата на регионалната тракторна станция с първоначално име Държавен машиностроителен завод - Кубрат /ДМЗ-Кубрат/.

Първоначално продукцията се състои от резервни части за селскостопански машини, а по-късно започват да се произвеждат цели селскостопански машини. През 1974 г. е построен ковашки цех и заводът става клон на машиностроителния завод "Г. Димитров" в Русе.

Продукцията е предназначена изцяло за централизиланото държавно ДСО "Агромашина", а износът се осъществява от централизираното специализирано Външнотърговско предприятие "Агромашина-Импекс". През 80-те години заводът изнася главно резервни части за републиките на бившия Съветски съюз. От 1988 г. започва производството на цели карданни валове за камиони за нуждите на автомобилния завод "Мадара" в гр. Шумен. Преходният период на икономически и социални промени в България 1989-1991 г. се характеризира със стагнация в производството и износа, търсене на нови пазари и преориентиране на производствената структура на завода.

През 1991 г. производството се подновява, като се увеличава дела на автомобилните карданни предавки. Заводът се специализира в производството и ремонта на всякакъв вид кардани за автомобили.

До средата на 90-те години е усвоено и производството на карданни валове за металургични машини за нуждите на "Кремиковци" и "Стомана"-Перник.

Понастоящем "Динамика" АД е единствения производител в България на карданни валове и части за селско-стопански машини, автомобили и машини за металугичната промишленост. За по-малко от 3 години делът на износа за пазара на Европейския съюз надхвърли 50% от производството на завода.

Производствена дейност:

Кардани, нови и ремонт! Производство на кардани - карданни валове, ремонт на кардани, баланс на кардани, вилки за кардани, карета за кардани, висящи лагери за кардани, фланци за кардани, кардани за трактори.

"Динамика" АД е единствения заводски производител в България на карданни валове за селско-стопански машини, автомобили и индустриални цели в България. Дружеството е разположено на площ от 54 660 кв. м. Сградите са въведени в експлоатация през 1948-1983 г. и по размери задоволяват нуждите за производствената дейност.

Производството е организирано в два основни цеха: ковашки цех и механичен цех с участък за окомплектовка, инструментален участък. Относително независими са инструменталния и енергийния отдел.

Поглед в бъдещето:

Търговската политика е насочена към коопериране с водещи световни производители на карданни валове от ЕС и САЩ, като постепенно се увеличава дела на готовите изделия.

Доброто качество и конкурентните цени са залог за успеха на дружеството. Приоритет представлява подновяването на технологичното оборудване и модерната организация на труда.

Дружеството има въведена Система за управление на качеството и през юни 2002 г. е сертифицирана за ISO 9001:2000.